Thietbibepducha@gmail.com
0946.855.500

Ks. Nguyễn Hải Mát

Caption lines here

Ks. Nguyễn Hải Mát

Kỹ thuật hàn

Contacts

0246 328 5500
Thietbibepduchajsc@gmail.com

Ks. Nguyễn Hải Mát – Chuyên Gia kỹ thuật và đảm nhiệm công việc gồm:

– Thực hiện công việc hàn, gia công cắt gọt kim loại và gia công kim loại tấm.

– Lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm

– Hướng dẫn công nhân hàn trong xưởng cách thức triển khai, gia công sản phẩm

– Nắm bắt các tiêu chuẩn về hàn và các phương pháp kiểm tra, đánh giá mối hàn.

– Đánh giá, kiểm tra tay nghề của các thợ hàn/công nhân hàn tại xưởng

– Thiết lập và đánh giá quy trình hàn và bàn giao sản phẩm cho khách hàng theo yêu cầu.

=> Một số công việc khác liên quan đến công nghệ hàn.